Privredno društvo za preradu mleka i mlečnih proizvoda Mlekara Gložane iz Gložana osnovano je septembra 1992 godine. Obavljanje redovne delatnosti u mlekari otpočelo je maja 1994 godine. Na početku poslovanja, preduzeće je zapošljavalo pet radnika i u uslovima zanatske proizvodnje prerađivalo je oko 500 litara mleka na dan, u ograničenim tehničko-tehnološkim i kadrovskim uslovima, a proizvodni asortiman su činili samo pasterizovano mleko i kiselo-mlečni proizvodi.

Danas, ovo preduzeće poseduje savremeni industrijski pogon sa dve proizvodne hale, pogonom za proizvodnju sireva i sirnih namaza, i magacinima gotovog proizvoda koji su izgradjeni i opremljeni po najnovijim svetskim standardima. Svakog dana se u ovom preduzeću sa instaliranim kapacitetom od 50 000 litara na dan, preradi oko 30 000 litara mleka sa blizu 100 zaposlenih radnika. Proizvodni program čini 20 grupa proizvoda čime su zastupljeni skoro svi mlečni proizvodi , kao što su: pasterizovano mleko, kiselo-mlečni proizvodi (jogurt, kiselo mleko, fermentisana pavlaka), sirni namazi (urnebes, sirni namaz sa dodatkom paprike), razni sirevi (kačkavalj, feta sir, sitan sir i topljeni sir).

Proces proizvodnje je u potpunosti organizovan prema principima dobre higijenske i proizvođačke prakse, a zaokružen implementacijom HACCP-a i ISO 9001 koji su međunarodne norme, a bave se proizvodnjom bezbednih proizvoda po zdravlje ljudi. Sistem upravljanja zdravstvenom bezbednošću hrane HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) integrisan sa ISO 9001 implementiran je 2007 godine i sertifikovan od strane međunarodnog sertigikacionog tela Quality Austria iz Austrije. Stalnim preispitivanjem i monitoringom radnih procedura i receptura, obezbeđeno je pravovremeno reagovanje kod odstupanja od zahteva kvaliteta.

Unapređenje procesa proizvodnje je obezbeđeno stalnom edukacijom zaposlenih jer se jedino znanjem može ići napred. 

~ Mlekara Gložane ~

(C) 2014 Mlekara Gložane - www.mlekaraglozane.com
developed by bitwebify.com