Mlekara Gložane svoj poslovni uspeh zasniva na proizvodima koji su u potpunosti usaglašeni sa važećim zakonima, zahtevima i očekivanjima cenjenih kupaca uz konstantni kvalitet, bezbednost proizvoda i konkurentne cene.

Politika kvaliteta je utemeljena na sledećim principima:

  • stalno preispitivanje primene sistema upravljanja kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001:2008, njegove efektivnosti i efikasnosti
  • primena principa HACCP u proizvodnji i razvoju novih proizvoda
  • negovanje dobrih poslovnih odnosa sa kupcima, dobavljačima i drugim zainteresovanim stranama
  • težnja ka vrhunskom kvalitetu proizvoda upotrebom najkvalitetnijih sirovina i ambalaže
  • ostvarivanje postavljenih ciljeva neprestanim praćenjem i primenom savremenih tehnologija
  • postizanje maksimalnih rezultata kroz motivisanje zaposlenih za sticanje novih znanja, stimulisanje kreativnosti zaposlenih, podržavanje njihovih inicijativa i odgovornosti za kvalitet
  • briga za očuvanje životne sredine

Svi zaposleni su obavezni da izvršavaju svoje radne zadatke u skladu sa Politikom.

Ova politika je dostupna eksternim zainteresovanim stranama.

 

 

 

 

 

 

~ Mlekara Gložane ~

(C) 2014 Mlekara Gložane - www.mlekaraglozane.com
developed by bitwebify.com