Feta sir sa paprikom.jpg
     

O proizvodu

Mlečni proizvod iz grupe mekih sireva u salamuri dobijen je koagulacijom i fermentacijom koncetrata dobivenog iz mleka procesom ultrafiltracije.

Zbog toga je koncetrisanog sastava lakosvarljivih proteina i mlečne masti što ga svrstava u visoko vredne hranljive namirnice.

Feta sir sa paprikom je bele boje, svojstvenog mirisa, ukusa na papriku, meke konzistencije, bez okaca na preseku.

Seče se na četiri kocke jednakih dimezija.

Informacije o proizvodu

Sadržaj mlečnih masti: Min 45% m.m./s.m.

Pakovanje: 1.000 gr. PP kantica

Rok trajanja: 3 meseca

 

 

 

Kategorija: Meki   Štampa
~ Mlekara Gložane ~

(C) 2014 Mlekara Gložane - www.mlekaraglozane.com
developed by bitwebify.com